Особливості інформаційного пошуку для процедури патентування

02.01.2018


1. Призначення патентно-інформаційного пошуку
Патентно-інформаційний пошук (ПІП) є одним з різновидів інформаційних робіт, що використовують як для дослідження рівня техніки по вже поданим заявкам на винаходи, так і для технічних рішень, які знаходяться на стадії розробки, і є обов'язковим етапом наукової роботи. При проведенні зазначених робіт, окрім патентних джерел, використовують бази даних, що містять наукові публікації, матеріали конференцій, Інтернет-ресурси тощо.
Слід зазначити, що саме ці роботи є базисом, що впливає і на наступну якість патентної заявки, і на висновок патентної експертизи, і, в підсумку, на результати існування такого охоронного документу на ринку.
Помилковою є думка про те, що наукова розробка може задовольнитися лише пошуком в масиві наукової літератури. Ефективні науково-технічні рішення зазвичай патентуються і таким чином відображують картину комерційної цінності зазначених розробок на тепер, а також на подальшу перспективу з описом можливих варіантів на майбутнє.
Також, є помилковою уява про те, що лише патентна інформація відображує рівень техніки з даного напряму, оскільки і непатентна література є розкриттям інформації, і також може охарактеризувати інноваційну ситуацію у певних галузях.
Виходячи з вище наведеного, зрозуміло, що витрати на отримання патенту на конкретне технічне рішення, якість правової охорони, термін дії патенту визначаються не тільки внеском в науку і техніку (рівень техніки), але і якістю складання патентної заявки, що у свою чергу напряму пов'язано з якістю проведених патентно-пошукових робіт.

2. Проблеми патентно-інформаційного пошуку
Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій з одного боку дозволив отримати доступ до необхідної інформації, з іншого - великі масиви цієї інформації потребують спеціальних підходів для роботи.
Значно полегшує ПІП існування платних ресурсів. Відповідні бази містять інформацію з національних патентних баз, вони обладнані зручним інструментом пошуку та дозволяють швидко проводити пошукові роботи. Прикладом таких патентних баз даних є "Delphion Intellectual Property Network - International and US Patent Search Database" (вартість підписки - від 150 USD) або патентний ресурс "Get the patent", в якому зібрані патентні документи Американського патентного відомства (USPTO), ЄПВ, ВОІВ (РСТ), Австрії, Бельгії, Канади, Франції, Німеччини, Великобританії, Японії, Іспанії, Швейцарії (вартість - $ 0.50 за ознайомлення з одним патентом).
Також існують і непатентні бази, найбільш відомими з яких є Web of Science, Scopus, Thomson Reuters. Такі ресурси дозволяють провести пошук в науковій літературі. Доступ до них відкривають або за попередньою підпискою, яка визначається кількістю тематичних ресурсів і може коштувати декілька тисяч у.о., або можна придбати окремі документи, вартість яких приблизно від 30 у.о. та більше за один документ.
Зрозуміло, що під час вивчення патентних і непатентних джерел, необхідно іноді переглядати сотні та тисячі документів. Таким чином, однією з проблем ПІП є його вартість.
Однак, необхідно зазначити, що майже всі документи, які є в цих базах, існують і у відкритому доступі, але на розрізнених ресурсах, на сторінках авторів, на сайтах окремих журналів з вільним доступом або в інших джерелах. Що ж стосується патентів, то Міжнародна система інтелектуальної власності з початку свого створення керується принципами відкритого доступу до всіх патентних документів, щоб спонукати до нових винаходів, тим самим сприяти прогресу.
Отже, теоретично та практично ефективний та якісний пошук можливо виконати і без застосування платних ресурсів, але з використанням певних технологічних підходів і, звісно, витративши більше часу. Далі піде мова саме про такий пошук.
При проведенні патентно-пошукових робіт постають проблеми, що мають технічний характер внаслідок значних об'ємів інформаційних масивів, представлення інформації у різному мовному форматі та різного призначення (науково-технічне, популярне), інформаційні ресурси мають певну специфіку та різноманітність у підходах до їх формування, місцях розміщення, у конструкції пошукового апарату.
Особливістю ПІП є наявність окрім всіх вище перерахованих факторів, ще й ранжирування отриманих результатів за наявністю обов'язкових характеристик самих документів: дата документа, джерело, інформаційне наповнення.
Проблеми пошуку виникають в різних масивах інформації:
1) патентні та непатентні ресурси,
2) Інтернет,
3) іноземні джерела.

1) Пошук в патентних та непатентних ресурсах
Слід зазначити, що використання під час пошуку систематизованих методик з певною послідовністю технологічних операцій здебільшого попереджують можливі помилки та прорахунки при написанні заявки на винахід або корисну модель.
Технологія проведення ПІП передбачає певну послідовність ключових обов'язкових операцій.
Після ретельного вивчення предмету винаходу необхідно визначитись з галуззю застосування для того, щоб виділити не тільки ключові слова, що стосуються даної тематики, але й для складання максимального синонімічного ряду, що стосується формулювання бажаного об'єму прав у всіх можливих галузях. Для цього використовують як патентні, так і непатентні джерела інформації. При вивченні патентних джерел визначають індекси патентних класифікацій та їх комбінації за ключовими словами. При використанні непатентних джерел встановлюють максимальну кількість галузей застосування шляхом оптимального підбору ключових слів - передбачуваних синонімів відомої області та суміжних з нею. Іншими словами, першим етапом проведення ПІП є максимальне розширення можливого інформаційного поля, систематизація його на певні групи з наступним відокремленням фактичних або гіпотетичних областей застосування даного технічного рішення. Цей етап дозволяє у подальшому виключити дублювання однакових технічних рішень у декількох подібних галузях, що здебільшого покращить якість захисту технічного рішення, на яке буде виданий охоронний документ.
Ключові етапи проведення ПІП:
а) пошук ключових слів та їхніх синонімів;
б) складання пошукового запита;
в) пошук індексів патентних класифікацій;
г) відпрацювання пошукових запитів.

а) Пошук ключових слів- синонімів
Ключові слова - це конкретне формулювання винаходу термінами, які застосовуються у науково-технічній літературі: підручниках, словниках, технічній документації, статтях і нарешті патентах. Треба пам'ятати, що технічні рішення мають свої життєві цикли і часто термінологія початку розвитку напрямку відрізняється від сучасного застосування аналогічної термінології, замінюється іншими термінами. Тому, не можна орієнтуватися на останні 10-20 років при проведенні пошуку, а необхідно використовувати всі доступні джерела.
б) Складання пошукового запиту
Пошуковий запит - це перелік усіх можливих варіантів термінів та їх синонімів, складений за умовною формулою: групи синонімів з оператором "або" між ними, які об'єднані оператором "та". Як синоніми можуть виступати терміни, близько пов'язані за значенням з тими, які необхідно знайти. Вони ж виступають як терміни, що прив'язують до тематики. Запит повинен мати декілька варіантів різними мовами, щоб виявити якомога більше інформаційне поле.
в) Пошук індексів
Патентні класифікації - інструмент для індексації патентних документів по галузям та напрямкам, до яких вони належать. Патентні класифікації можуть бути національними, наприклад Американська або Японська патентні класифікації, або міжнародні, такі як Міжнародна патентна класифікація (ІРС) або Об'єднана патентна класифікація (СРС). ІРС використовують для класифікації всіх патентних документів і її можна застосовувати під час пошуку у всіх патентних базах вільного та платного доступу. СРС - це система класифікації, що є поєднанням Європейської (EPO) та Американської (USPTO) патентних класифікацій. Пошук із застосуванням цієї класифікації можна проводити у міжнародних патентних базах вільного доступу на платформі ЄПВ.

г) Відпрацювання пошукових запитів
Таким чином, отриманий перелік пошукових термінів (синоніми та індекси патентних класифікацій) в подальшому комбінують у пошукові запити та відпрацьовують у патентних та непатентних масивах.
Подібні запити використовують для баз даних, що підтримують систему пошукових логічних операторів. В тих же випадках, коли така система або не підтримується, або недосконала, складають декілька пошукових запитів з урахуванням різноманітних комбінацій синонімічних груп.
Подібним чином складені пошукові запити ефективні для уточнення галузей застосування, територіальної переваги технічного рішення, проведення попереднього та основного пошуку.
Необхідно зазначити, що при проведенні пошуку у патентних базах найбільш ефективним є використання комбінованих запитів (індекси патентної класифікації та ключові слова).
Однак, існують випадки, коли необхідно використовувати виключно індекси патентної класифікації у зв'язку з тим, що відсутній реферат і пошук по ключових словах суттєво звузить пошукові можливості.
Також, необхідно розуміти, що не завжди реферат відображає всю суть винаходу і за відсутності повного опису у загальній базі, його необхідно знайти на іншому ресурсі або у базі національного відомства.
Не дивлячись на деякі недосконалості патентних баз даних вільного доступу, на сьогоднішній день вони є найбільш суттєвим джерелом інформації про сучасні технічні рішення у світі.
З іншого боку, загально прийнята тенденція до повного оцифровування всіх паперових архівів дає можливість говорити про те, що включення до рівня техніки більшості старих технічних рішень для пошуку є лише питанням часу. Ретроспективні патентні бази даних регулярно поповнюються.

2) Пошук в Інтернеті
Глобальна мережа Інтернет сьогодні є найбільшим накопиченням інформації. Бази даних, сайти журналів, компаній, індивідуальні сторінки користувачів містять різноманітну інформацію, включаючи розробки та продукцію фірм, науково-популярні статті, дослідження, аналітичні огляди, матеріали семінарів та конференцій. Ця інформація, так само, як і патентна, також є частиною рівня техніки. Основна складність роботи з Інтернетом полягає у відсутності подібності пошукових механізмів, що пов'язано з розрізненістю доступу до різноманітних сегментів інформаційного масиву.
Використовуючи загальний доступ через пошуковий механізм, наприклад Google, необхідно пам'ятати, що частина інформації може випасти, оскільки представлена у різноманітних текстових форматах, має обмежену індексацію текстів або й зовсім не має. Виходячи з цього пошук в Інтернеті потребує також певної систематизації, ділення пошукового поля на сегменти, первинного узагальнення з наступним звуженням напрямків пошуку. Розширення буде полягати у визначені максимальної кількості галузей техніки з наступним діленням поля по тематикам та форматам джерел: бази даних, журнали, сайти, інформаційні повідомлення. Звуження інформаційного поля щодо Інтернету полягає в почерговому досліджені кожного з обраних джерел. В значній мірі подолати ці об'єми вдається шляхом використанням можливостей розширеного пошуку з встановленням обмежень, наприклад, за форматом тексту. Також в обробці великих масивів інформації допомагають можливості браузера, наприклад, пошук слів з виділенням кольором або система фільтру зображень. Необхідно зазначити, що в деяких випадках Інтернет може бути єдиним джерелом для отримання корисної інформації як при складанні патентної заявки, так і для проведення патентно-пошукових робіт для встановлення рівня техніки для вже поданих заявок.

3) Пошук в іноземних джерелах
Відомо, що в різних регіонах світу розвинуті різні промислові галузі. У зв'язку з чим можна говорити про прив'язаність винаходів або технічних рішень до певного географічного місцезнаходження. Це робить актуальним питання щодо пошуку інформації в іноземних джерелах при визначені зарубіжного рівня техніки з наступним повнотекстовим пошуком.
Здебільшого ця проблема вирішена за рахунок об'єднаних патентних та непатентних масивів в бази даних з єдиним мовним форматом. Однак, багато баз даних обмежуються перекладом лише реферативної частини документу, що викликає необхідність перекладу основної частини документу самостійно. Також проблема лишається актуальною для непатентованих інноваційних рішень.
Встановлення регіону винаходу - етап, що дозволяє скоригувати пошук та запобігти випадінню фрагментів інформаційного поля. Саме з цим етапом процесу пошуку пов'язані основні мовні складнощі.
Найбільшу мовну проблему являли японські та китайські тексти. На даний час переклад повних текстів китайських та японських патентних документів можливо піднімати з сайтів відповідних патентних відомств.
Також на сьогоднішній день достатньо широко розвинута індустрія повнотекстових перекладачів. Система автоматизованого перекладу дозволяє перекладати тексти з не завжди коректним перекладом, однак такого перекладу практично завжди достатньо для розуміння суті технічного рішення. Також, широко розповсюджені онлайн словники з підтримкою систематичних словарних поповнень за різними тематичними напрямкам. Корисними є браузерні транслейт-доповнення, особливо, якщо це стосується пошуку в певному іноземному масиві.

Як вже зазначалось раніше, якісний ПІП є запорукою тривалого успішного життя на ринку запатентованого винаходу або корисної моделі. Натомість ігнорування або необґрунтоване прискорення етапів проведення пошуку можуть привести до:
недостатнього вивчення рівня техніки,
неякісного складання заявки,
збільшення часу діловодства за заявкою у Патентному відомстві;
навіть до відмови у видачі патенту.

В тих же випадках, коли все ж таки недосконалий винахід отримує охорону у вигляді патенту, наслідки для самого ж заявника можуть бути сумні. Так, наприклад, відомо, що термін окупності проекту може тривати рік, два, іноді більше. Цього часу цілком достатньо, щоб "винахід" був виявлений на ринку конкурентом, що має раніше отриманий патент, та оскаржений. Втрати заявника будуть полягати не тільки у інвестиційному вкладі, а і у додаткових витратах на рішення судових питань та виплат компенсацій, втраті ділової репутації.

Висновок
Інформаційний пошук є важливим не тільки для оформлення патентних заявок, але і для науково-дослідних робіт, що потребують визначення новизни напрямку, його вдосконалення й майбутнього розвитку.
Якість майбутнього охоронного документу на винахід (корисну модель) дорівнює якості проведеного ПІП, вартості витрат на отримання охоронного документу та надійності патентної охорони.
Важливо зазначити, що своєчасне виявлення помилок попереднього пошуку може частково або повністю виправити несприятливу ситуацію з отриманням патентної охорони на винахід.

Гаврилей Л.М. Винахідник і раціоналізатор №4, 2017