Генетичні ресурси, асоційовані з традиційними знаннями, як об’єкт патентного права

01.01.2018

«Генетичні ресурси означають генетичний матеріал, що має фактичну або потенційну цінність» (Конвенція по біологічному різноманіттю). 

• «Традиційні знання означають суттєві знання щодо властивостей та використання генетичних ресурсів та їх дериватів, що зберігаються корінними народами або місцевими громадами» (Глосарій, сайт Міжурядового комітету ВОІВ з ІВ, генетичних ресурсів, ТЗ та фольклору). 

Приклади неправомірного використання генетичних ресурсів, асоційованих з традиційними знаннями 

• Патент США на винахід на використання перуанської рослини мака (Lepidim perianium) як медичного засобу для підвищення потенції та фертильності. 

• Патент США на винахід на використання продуктів дерева neem (Індія), які мають пестицидні властивості. 

• Патент США на використання рослини Turmeric (куркума), яка росте у Східній Індії і використовується для одержання барвника, харчового інгредієнта, використовується як лакмус в хімії. 

• Патент на винахід на боби енола (Мексика), отриманий у 1999 році Л.Проктором. Останній подав позов до суду на імпортерів мексиканських бобів, внаслідок чого експорт бобів знизився на 90% і 22 тисячі мексиканців отримали економічний збиток. 

• Використання у винаходах рослини катарантуса рожевого (барвінку) (Мадагаскар) компанією Eli Lilly. Рослина містить більше 80 алкалоїдів і використовується народною медициною для лікування діабету, лімфоми Ходжкіна та інш. захворювань. З катарантуса отримують протипухлинні препарати вінкристин та вінбластин. 

Міжнародні угоди, що частково регулюють використання генетичних ресурсів, асоційованих з традиційними знаннями 

• Конвенція по біорізноманіттю 

• Нагойській протокол про доступ та спільне користування генетичними ресурсами • Угода TRIPS 

• Угода PLT 

Положення документу Міжурядового комітету ВОІВ з інтелектуальної власності, генетичних ресурсів, традиційних знань і фольклору щодо врегулювання правовідносин при використанні в заявках на винаходи генетичних ресурсів, асоційованих з традиційними знаннями 

• Попередження помилкової видачі патентів на генетичні ресурси, асоційовані з традиційними знаннями 

• Забезпечення ефективних ABS систем за допомогою національних законодавств (ABS система означає доступ і спільне користування вигодами від використання генетичних ресурсів, асоційованих з традиційними знаннями) 

Розкриття в патентних заявках на винаходи, що містять ГР, асоційовані з ТЗ

- Країни, що забезпечує ГР 

- Джерела в країні, що забезпечує ГР - Міжнародно визнаний сертифікат відповідності з вимогами ABS системи, включаючи де необхідно попередню (письмову) інформовану згоду власників ТЗ, асоційованих з ГР, на їх використання іншою особою (користувачем) 

- Сертифікат походження ГР , асоційованих з ТЗ 

- Країни походження ГР , асоційованих з ТЗ 

- Якщо країна походження невідома, зазначити джерело, від якого винахідник одержав фізичний доступ до ГР, асоційованих з ТЗ 

- Зазначення, що походження ГР невідоме 

- Письмова або усна інформація про ТЗ, асоційовані з ГР 

- Копію стандартної угоди по трансферу матеріалу 

Необхідність створення міжнародної бази даних традиційних знань, асоційованих з генетичними ресурсами 

• Письмова або усна інформація про традиційні знання, асоційовані з ГР, є рівнем техніки для заявок на винаходи, що містять ГР, асоційовані з ТЗ 

• Центральний сервер міжнародної бази має бути зв'язаним з серверами національних баз даних традиційних знань 

• Інформація має бути структурованою за певними ознаками 

• Інформація має викладатися мовою, зрозумілою експертам патентних відомств

 Дослідження щодо виявлення заявок на винаходи, в яких використані генетичні ресурси, асоційовані з традиційними знаннями 

• Визначення галузей, в яких є можливим патентування винаходів, що містять ГР, асоційовані з ТЗ 

• Визначення заявників (фірм), які працюють у галузях, де використовуються ГР, асоційовані з ТЗ 

• Використання для пошуку баз даних патентних відомств 

• Проведення пошуку з використанням: 

- Індексу МПК 

- Тривіальної та/або латинської назви біологічного об'єкта 

- Назви заявника 

- Назви країни походження ГР 

- Назви корінного народу - власника (носія) традиційних знань 

- Ключових слів з інформації про традиційні знання 

• Вивчення цитованої літератури 

• Вивчення сімейства патентів-аналогів 

Головні напрямки, за якими можуть бути подані заявки на винаходи, що містять генетичні ресурси, асоційовані з традиційними знаннями 

Індекс МПК Індекси (клас/підклас/група/підгрупа) 

Розділ А ЖИТТЄВІ ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ 

A01 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО; ЛІСІВНИЦТВО; ТВАРИННИЦТВО; МИСЛИВСТВО; ВІДЛОВЛЮВАННЯ ТВАРИН; РИБНИЦТВО 

A01H Нові рослини або способи їх одержування; розмножування рослин на основі тканинних культур 

A01N Консервування тіл людей або тварин, або рослин, або їх частин); біоциди 

A23 ЇЖА АБО ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ; ЇХ ОБРОБЛЯННЯ 

A23L Їжа, харчові продукти або безалкогольні напої 

A61 МЕДИЦИНА АБО ВЕТЕРІНАРІЯ; ГІГІЄНА 

A61K ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МЕДИЧНИХ, СТОМАТОЛОГІЧНИХ ТА ГІГІЄНІЧНИХ ЦІЛЕЙ 

A61K31 Медичні препарати, що містять органічні активні інгредієнти 

A61K35 Медичні препарати, що містять матеріали або продукти їх реакції з невизначеною структурою 

A61K36 Медичні препарати невизначеної структури, що містять матеріал з водоростей, лишайників, грибів або рослин, або їх похідних, наприклад традиційні рослинні засоби 

A61P СПЕЦИФІЧНА ТЕРАПЕВТИЧНА АКТИВНІСТЬ ХІМІЧНИХ СПОЛУК АБО МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ Розділ В ТРАНСПОРТУВАННЯ 

B82 НАНОТЕХНОЛОГІЇ B82В НАНОСТРУКТУРИ, ОДЕРЖАНІ ШЛЯХОМ МАНІПУЛЮВАННЯ ОКРЕМИМИ АТОМАМИ, МОЛЕКУЛАМИ АБО ОБМЕЖЕНИМИ СУКУПНОСТЯМИ АТОМІВ АБО МОЛЕКУЛ ЯК ДИСКРЕТНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ; ОДЕРЖУВАННЯ АБО ОБРОБЛЯННЯ НАНОСТРУКТУР 

Розділ С ХІМІЯ 

С07 ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 

С07С Ациклічні або карбоциклічні сполуки 

С07В Гетероциклічні сполуки 

С07H Цукри, їх похідні; нуклеозиди; нуклеотиди; нуклеїнові кислоти С07K Пептиди 

С08 ОРГАНІЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ СПОЛУКИ; ЇХ ОДЕРЖУВАННЯ АБО ХІМІЧНЕ ОБРОБЛЯННЯ; КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ ЦИХ СПОЛУК С07H Похідні природних високомолекулярних сполук 

С07L Композиції макромолекулярних сполук 

C09 БАРВНИКИ; ФАРБИ; ПОЛІРУВАЛЬНІ КОМПОЗИЦІЇ; ПРИРОДНІ СМОЛИ; АДГЕЗИВИ 

C11 ТВАРИННІ АБО РОСЛИННІ ОЛІЇ, ЖИРИ, ЖИРОВІ РЕЧОВИНИ ТА ВОСКИ; ЖИРНІ КИСЛОТИ З НИХ 

C12 БІОХІМІЯ; ПИВО; АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ; ВИНО; ОЦЕТ; МІКРОБІОЛОГІЯ; ЕНЗИМОЛОГІЯ; МУТАЦІЇ АБО ГЕНЕТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ 

C12N Мікроорганізми або ферменти; їх композиції 

C12N5 Недиференційовані клітини людини, тварин або рослин C12N9 Ферменти 

C12P Бродильні або ферментативні способи синтезування хімічних сполук 

C12Q Способи вимірювання або випробування, в яких застосовують ферменти або мікроорганізми 

C12R Індексна схема, пов'язана з підкласами 

C12C-C12Q, що стосується мікроорганізмів 

C40 КОМБІНАТОРНА ТЕХНОЛОГІЯ 

Розділ G Фізика 

G01 ВИМІРЮВАННЯ; ВИПРОБУВАННЯ 

G01N Досліджування або аналізування матеріалів шляхом визначання їх хімічних або фізичних властивостей 

G06 ОБЧИСЛЮВАННЯ; РОЗРАХУНОК; РАХУВАННЯ 

G06F19/10 біоінформатика, тобто методи чи системи для обробки генетичних чи протеїнозалежних даних у обчислювальній молекулярній біології 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

• Можна рекомендувати заявникам при складанні заявок, що містять генетичні ресурси, асоційовані з ТЗ, дотримуватися зазначених вимог до розкриття винаходу, а саме вказувати країну та джерело походження ГР, асоційованих з ТЗ, наводити інформацію про відповідні традиційні знання, за необхідності подавати з матеріалами заявки документ про інформовану письмову згоду, копію стандартної угоди по трансферу матеріалу, сертифікат походження ГР та інш. Такі вимоги стануть нормою з прийняттям зазначено вище документ Міжурядового комітету ВОІВ щодо врегулювання правовідносин при набутті прав на винаходи, що містять ГР, асоційовані з ТЗ. 

• Важливо також усвідомлювати, що навіть на сьогодні, як випливає з практики, не розкриття винаходу, що містить ГР, асоційовані з ТЗ, не врятовує патент від анулювання в судовому порядку, якщо він відомий з рівня техніки.

Брагарник М.М.